ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย ฝ่ายปฏิบัติการและธุรกิจดาวเทียม ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีดาวเทียมศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่น้องๆ นักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

Messege us : NT Satellite