ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย ฝ่ายปฏิบัติการและธุรกิจดาวเทียม ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

NT Satellite

กุมภาพันธ์ 29, 2024
Messege us : NT Satellite