NEWS

กสทช. ไฟเขียวอนุญาตให้ NT ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมต่างชาติ

นายสรพงษ์  ศิริพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดาวเทียมและโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

ntsat

September 6, 2022
Messege us : NT Satellite