บริการ

บริการสื่อสารดาวเทียมภายใต้ชื่อกลุ่มบริการ NT Satellite Solutions เป็นผู้นำด้านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (Satellite Gateway) 3 แห่ง ที่สามารถรองรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ การใช้งานของกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

Messege us : NT Satellite