สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี ต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์ สถาบันการบินพลเรือน สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2566 ฝ่ายปฏิบัติการและธุรกิจดาวเทียม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคณาจารย์ จากสถาบันการบินพลเรือน สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อประกอบการเรียนการสอน ณ สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี 

โดยคุณจักรพงศ์ นพไธสง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศและทีมงานเจ้าหน้าที่ NT Satellite Solutions ได้บรรยายให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมในมิติต่างๆ อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ส่วนประกอบของดาวเทียม การส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร รวมถึงดาวเทียมของประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดาวเทียมไทยคม ห้องควบคุมดาวเทียม และจานดาวเทียมอันใหญ่บิ๊กเบิ้ม

ทั้งนี้ NT Satellite Solutions รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและคณาจารย์ สถาบันการบินพลเรือน สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ในโอกาสศึกษาดูงานครั้งนี้ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไป

Messege us : NT Satellite