ฐานข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบัน (Satellite Database)

ฐานข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน รายชื่อดาวเทียมที่ยังโคจรอยู่รอบโลกนั้น องค์กร Union of Concerned Scientists (UCS) ซึ่งก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของ Massachusetts Institute of Technology เมื่อปี 1969 ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดพบว่าดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนั้นมีอยู่เกือบ 3,000 ดวง ทั้งนี้ทาง UCS ได้มีการอัปเดตฐานข้อมูลปีละ 3 ครั้ง ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดาวเทียมแต่ละดวง ได้แก่

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ตำแหน่งวงโคจร, มวล, พลังงาน, และอายุการใช้งาน
 • ข้อมูลทั่วไป เช่น ผู้ผลิต, ผู้ปล่อยดาวเทียม, เจ้าของดาวเทียม 

ฐานข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบันอัพเดทล่าสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งแยกตามประเทศเจ้าของดาวเทียมมีดังนี้

 • สหรัฐอเมริกา จำนวน 3,433 ดวง
 • รัสเซีย จำนวน 172 ดวง
 • จีน จำนวน 541 ดวง
 • ประเทศอื่น ๆ จำนวน 1,319 ดวง

โดยแยกประเภทดาวเทียมได้ดังต่อไปนี้ 

 1. LEO (Low Earth Orbit)
  วงโคจรระยะต่ำ ดาวเทียมที่โคจรอยู่ที่ความสูงจากพื้นโลก ระหว่าง 350 – 2,000 กิโลเมตร มีจำนวน 4,700 ดวง
 2. MEO (Medium Earth Orbit)
  วงโคจรระยะปานกลางดาวเทียมที่อยู่ที่ความสูงตั้งแต่ 2,000 กิโลเมตร จนถึง 35,000 กิโลเมตร มีจำนวน 140 ดวง
 3. GEO (Geosynchronous Earth Orbit)
  วงโคจรประจำที่หรือเรียกอีกอย่างว่า “ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า” (Geo-stationary Earth Orbit : GSO) เป็นดาวเทียมที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 35,786 กิโลเมตร มีเส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Orbit) โดยจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง มีจำนวน 565 ดวง
 4. HEO (Highly Elliptical Orbit)
  วงโคจรรูปวงรี เป็นวงโคจรแบบพิเศษที่ใช้สำหรับประเทศที่อยู่แถบขั้วโลกเท่านั้น ไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป ปัจจุบันประเทศรัสเซียใช้วงโคจรรูปแบบนี้ โดยจะมีความสูงของวงโคจรที่จุดสูงสุด (Apogee) ประมาณ 35,000 – 45,000 กิโลเมตร และจุดต่ำสุดของวงโคจรที่ประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยประมาณ มีจำนวน 60 ดวง

Credit Link : https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database

Messege us : NT Satellite